CÔNG TRÌNH SƠN CHO NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THAM LƯƠNG

Công ty chúng tôi đã có dịp hợp tác với nhà máy xử lý nước thải Tham Lương trong việc thi công sơn cho nhà máy. Cám ơn nhà máy xử lý nước thải Tham Lương đã hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình thi công.

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình thi công sơn Epoxy tại nhà máy:

Gọi: 0901803586