Công trình sơn sàn gương tại Sài Gòn Pearl – CĐT Kevin

Đây là hình ảnh công trình sơn sàn gương phối màu tại Sài Gòn Pearl. Sản phẩm này sẽ là sản phẩm thay thế cho gạch men hoàn hảo nhất.

Gọi: 0901803586