• son san cong ty kanaan 3

Đây là dịp hợp tác giữa công ty xây dựng HTD và công ty Kanaan (Hàn Quốc) tại Long An. Sau đây là những hình ảnh trong quá trình thi công. Cảm ơn công ty Kanaan đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi.

Details
0901 803 586