DỰ ÁN THI CÔNG SƠN NỀN EPOXY CHO CÔNG TY MABUCHI MOTOR

Dưới đây là hình ảnh quá trình thi công sơn sàn Epoxy cho công ty Mabuchi Motor. Rất vui được hợp tác cùng với quý công ty.

Gọi: 0901803586