• sàn gương

Vì lần thứ nhất làm tại Sunrise City đạt kết quả tốt đẹp, khách hàng ưng ý. Nên lần này công ty HTD lại được chọn để thay áo cho sàn nhà gạch men khác tại Sunrise City.

Details